Arkitektur generelt

Bispebjerg Bakkes huse organisk buede facader opleves forskelligt, alt efter hvilken vinkel de ses fra, og taget følger grundens naturlige fald.
Forskningsudgivelse

Fremtidens landbrugsbyggeri

Evaluering af seks nye bud på fremtidens landbrugsbyggerier

At give arkitekturen ordet

Arkitektur- og designfremstillingens æstetik. Sandbjergseminar nr. 19

Forskningsudgivelse

Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet

Ud fra arkitektoniske kvaliteter er der foretaget en evaluering af seks boligbegyggelser, der er opført de senere år under overskriften ’Bedre billigere boliger'.

Forskningsudgivelse

Arkitektur på grænsen. En antologi

Antologinen præsenterer indlæggende fra Sandbjergseminaret 2005.

Forskningsudgivelse

Evaluering af kunstplanen for Trekroner

Evaluering af samarbejdet mellem kunstnere, arkitekter og landskabsarkitekter i fire udvalgte projekter.

Forskningsudgivelse

Helende arkitektur

Undersøgelsen viser, at faktorer som lys, farver og kunst, lyd, bevægelse, luft, personligt-, socialt- og ude-rum, materialer, sikkerhed og hygiejne har en indvirkning på både patienter, pårørende og personale i hospitalsbyggerier.

Naetvaerk

ARK+

Tværfagligt forskernetværk der skal belyse i hvilket omfang nye kulturelle værdier og samfundsmæssige idealer skaber ændrede forudsætninger for det arkitektoniske arbejde i Danmark.

Forskningsudgivelse

Designproces og brugerkrav

Designprocessen spiller en afgørende rolle for et byggeprojekt. Både når det gælder projektforløb, ressourceforbrug, omkostninger og den kvalitet og værdi, der opnås i det endelige resultat.

Antologi

Byens bolig - Rum i tiden

Antologi med artikler om boligens arkitektur, på baggrund af et projekt i samarbejde mellem Kunstakademiets Arkitektskole og Statens Byggeforskningsinstitut, som sluttede med udstillingen 'Boligen indefra og ud' på Holmen i maj 1999.

Forskningsudgivelse

Smukkere renoveringer

Denne rapport viser - og diskuterer - 23 bemærkelsesværdige eksempler på renoverede boligområder.

Forskningsudgivelse

Har de en æstetik?

I antologien undersøges og belyses forskellige kulturelle bevægelsers måde at udtrykke og markere deres identitet gennem arkitektur og formgivning af deres steder i byens og landskabets rum.

Antologi

Perspektiv på rum

Arkitektur er rum - konstruerede og oplevede rum - rum i bygninger, rum i byer og rum i landskaber. Denne antologi diskuterer den perspektiviske rumoplevelse og rumudformning i moderne arkitektur.