Forskningsudgivelse

Bolig - miljø - kvalitet

Gennem samordnede miljøstrategier kan der skabes bolig af høj arkitektonisk kvalitet og samtidig opnås store energibesparelser.

Gennem samordnede miljøstrategier kan der skabes boliger af høj arkitektonisk kvalitet og samtidig opnås store energibesparelser.

Der er desværre mange eksempler på såkaldte miljørigtige boliger, hvor en ensidig fokusering på enkelte miljøforhold uden hensyn til andre miljømæssige aspekter har resulteret i boliger med en større samlet miljøpåvirkning. Der er også mange såkaldte miljørigtige huse der har boligkvalitative problemer fx hvad angår komfort og funktion. Arkitekter og ingeniører bør derfor tage udgangspunkt i en samordnet miljøindsats. Bogen belyser dette i tre sammenhængende dele: bolig, miljø og kvalitet.

Sammenfatning

Bestil eller download publikationen 'Bolig · Miljø · Kvalitet' (2005)

Artikel i FORSK19: 'Artikel i FORSK19: Arkitektonisk kvalitet i miljøvenligt byggeri' (12.2005)

Forskere

Sidst opdateret 06. marts 2008