Forskningsudgivelse

Arkitektur og energi: mod en 2020-lavenergistrategi

Publikation giver et bud på, hvordan arkitekter kan integrere lavenergistrategier trin for trin tidligt i designprocessen for at opfylde 2020-lavenergiklassen.

I bevægelsen mod en 2020-lavenergistrategi er der behov for en mere nuanceret designproces i lavenergiarkitektur. Energibesparelser skal sammentænkes med behovet for et godt termisk indeklima og gode dagslysforhold, og her er arkitekturens rumlige og passive egenskaber af afgørende betydning.

Denne publikation giver et bud på, hvordan arkitekter kan integrere lavenergistrategier trin for trin tidligt i designprocessen for at opfylde 2020-lavenergiklassen. Det sker med fire strategier: dialog, rum, materialer og teknologi, som afspejler designprocessens bevægelse fra det generelle til det specifikke, og som udnytter arkitekturens passive energibesparende egenskaber tidligt i designprocessen.

Download eller bestil rapporten: Arkitektur og energi: mod en 2020-lavenergistrategi (2011).

Artikel i Forsk32: Ny generation af lavenergiarkitektur (11.2011)

Forskere

Sidst opdateret 18. november 2011