Forskningsudgivelse

Arkitektur og energi

Det er muligt gennem et helhedsperspektiv at skabe god arkitektur med øget komfort i fremtidens lavenergibygninger.

De nye energibestemmelser har medført skærpede krav til bygningers energimæssige ydeevne. Det er dog muligt at skabe god arkitektur med øget komfort og samtidig tilgodese de energimæssige sparehensyn i fremtidens lavenergibygninger. Det forudsætter, at arkitekter tidligt i designprocessen tager højde for de formrelaterede dispositioner, der har konsekvenser for energiforbruget i nybyggeriet.

Overordnet kan der tages udgangspunkt i fire forskellige temaer i byggeriet, hvor arkitektur og og energi spiller sammen. Det drejer sig om dagslys, solvarme, råhus og tekniske installationer:

  • Dagslyset har stor betydning for vores sundhed og velvære i bygninger. Moderate glaspartier og en proportionering af rumhøjde og rumdybde kan give bedre velbefindende og større visuel kvalitet.
  • Solvarme har traditionelt spillet en vigtig rolle i lavenergiarkitektur. Inden for dette felt kan der skabes synergi mellem solenergi og komfort .
  • Materialevalget til råhuset kan både øge og mindske bygningers energiforbrug.
  • Tekniske installationer spiller en stadig voksende rolle i dagens byggeri. Elbesparende teknologier kan bidrage til at skabe fremtidens energineutrale bygninger.

Projektet vandt Elforskprisen 2007.

Læs nyheden 'Pris til SBi.projekt om lavenergibygninger'

Læs pressemeddelelsen 'Fremsynet arkitekturprojekt om lavenergibygninger prisbelønnet' (07.06.2007)

Læs pressemeddelelsen 'Energirigtigt byggeri udelukker ikke spændende arkitektur' (31.10. 2006)

Artikel i Forsk24: Energifråds i byggeriet er unødvendigt (06.2007)

Artikel i Forsk22: Energirigtigt byggeri udelukker ikke spændende arkitektur (12.2006)

Videre til rapportens konklusioner

Bestil eller download publikationen 'Arkitektur og energi' (2006)

 

 

Forskere

Vibeke Grupe Larsen, Michael Lauring, Morten Christensen

Sidst opdateret 12. juni 2012