SBi-anvisning 203

Beregning af dagslys i bygninger

Denne anvisning beskriver en simpel håndberegningsmetode til håndtering af de dagslysberegninger, der er nødvendige for en vellykket dagslysprojektering.

Beregningsmetoden kan desuden anvendes til at eftervise, om de danske myndigheders krav til dagslystilgang og belysningsforhold i arbejdslokaler og boliger er opfyldt. Ud over håndberegningsmetoden gennemgår anvisningen kort dagslysberegninger med edb-programmet SimLight.

Anvisningen er et supplement til andre projekteringsvejledninger og -værktøjer. Den henvender sig primært til projekterende ingeniører med behov for en hurtig og enkel metode til at analysere dagslysforholdene i kommende byggerier.

Uddrag af anvisningen

Vinduet som lyskilde

Vinduets integration i bygningens klimaskærm har afgørende betydning for oplevelsen af et rum. Vinduet skaber kontakt mellem uderum og inderum, men tillader samtidig udveksling af lys, varme, lyd og luft. Man kan karakterisere vinduet ud fra type, størrelse, form, placering, udsyn og orientering, samt ud fra dets hovedfunktioner i forbindelse med rummets kontakt med omgivelserne.

Et stort rudeareal medfører et stort dagslysindfald, men den dominerende faktor for dagslysindfaldet i et punkt på en flade (fx arbejdsbordet) i et rum er, hvor stor en del af himlen punktet kan ”se”, hvilket er bestemt af punktets afstand fra vinduet, vinduets højde over punktet samt skyggende genstande, fx bygninger, faste solafskærmninger etc. Andre væsentlige faktorer er rumdybden, reflektanserne fra rummets overflader samt glassets lystransmittans og murhullets dybde.

I et projekteringsforløb bør man derfor være bevidst om, hvilke funktioner vinduet skal opfylde, ofte ud fra en afvejning af modsat rettede hensyn til fx udsyn gennem vinduet, høj dagslysudnyttelse, blændingsproblemer, begrænsning af varmetab, kontrol af solindfald osv.

Forfatter:
  • Jens Christoffersen
  • Kjeld Johnsen
  • Erwin Petersen
Emneord:
Redaktion:
  • Gusta Clasen
Illustrationer:
  • Ove Nesdam
Sprog:
Dansk
ISBN e-bog:
978-87-563-1259-2
ISBN trykt bog:
978-87-563-1145-8
Bemærkninger:
​En udførlig beskrivelse af andre avancerede edb-beregningsværktøjer findes i SBi-rapport 277, Beregningsværktøjer til analyse af dagslysforhold i bygninger(sbi.dk).

Denne anvisning findes kun i PDF-format.

1 af 5

Køb bog

SBi-anvisning 203

Beregning af dagslys i bygninger

88 sider

Levering: 1-2 hverdage

kr. 190,00

inkl. moms

E-bog

SBi-anvisning 203 findes også som e-bog. Find den fx på Byggecentrum.dk.

Aktualitet

Anvisningen knytter sig til Bygningsreglementet 1995, (Boligministeriet) for andre bygninger end boliger og Dansk Standard 700 Kunstig belysning i arbejdslokaler.
  • Ean 5798000019034
  • Cvr 29102384