SBi 2016:02

Renoveringsklasser for eksisterende bygninger

Vejledning og eksempler

Denne rapport er en kort vejledning i brugen af de frivillige renoveringsklasser i Bygningsreglement 2015 (BR15).

Rapporten beskriver kravene for at en bygning kan opnå betegnelserne renoveringsklasse 1 eller 2 og supplerer desuden med et par eksempler på bygningsrenoveringer, der viser, hvordan kravene kan opfyldes.

Renoveringsklasserne kan anvendes til dokumentation af, at bygningsreglementets krav om energibesparelser ved ombygning er opfyldt. Renoveringsklasserne i BR15, kapitel 7.4.3, er således et alternativ til opfyldelse af komponentkravene i kap. 7.4.2, stk. 1.

Forfatter:
  • Jesper Kragh
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1751-1

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2016:02

Renoveringsklasser for eksisterende bygninger

16 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • Ean 5798000019034
  • Cvr 29102384