SBi 2015:07

Digitale læringsmidler for byggefagene

Tværfaglig udvikling af undervisningsbank med i-bøger, instruktionsfilm, opgaver, projekter og lærervejledninger for murer-, tømrer- og struktørfaget
Denne rapport opsummerer resultater fra projektet 'Byggefagene i bevægelse' herunder udviklingen af digitale læringsmidler og en fælles undervisningsbank Projektet ’Byggefagene i bevægelse’ er gennemført i perioden 2009-14, og erfaringerne med udvikling af digitale læringsmidler er beskrevet i denne rapport. Udviklingen omfatter etableringen af en undervisningsbank med faglige digitale læringsmidler for murer-, tømrer- og struktørfaget samt tværfaglige digitale læringsmidler fælles for flere fagområder. I projektet er desuden gennemført læreruddannelser og uddannelse på grund- og hovedforløbene, hvor de digitale læringsmider er afprøvet. Denne del er der kun i begrænset form redegjort for i rapporten, da den primært har været gennemført i de enkelte skoler. Der er også vist eksempel på, hvordan nye kompetenceområder kan udvikles i et samarbejde mellem skoler og byggevirksomheder på en renoveringssag. Til slut er der stillet forslag om den fremtidige udvikling, som der for tiden forhandles om i Byggeriets Uddannelser. Læs rapporten 'Digitale læringsmidler for byggefagene' (2015)
Forfatter:
  • Niels Haldor Bertelsen
  • Erik Fog Larsen
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1662-0

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2015:07

Digitale læringsmidler for byggefagene

92 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • Ean 5798000019034
  • Cvr 29102384